PRIVACY
Agk-jobs.nl gaat zorgvuldig om met jouw privacy. Bij de aangeboden diensten worden persoonlijke gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt. Dit alles gebeurt met in achtneming van de Nederlandse Wet alsmede de sinds 25 mei 2018 in werking getreden AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming. Agk-jobs.nl is een dienstverlenende entiteit. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, heeft Agk-jobs.nl een zekere hoeveelheid gegevens nodig van zijn gebruikers. Daarom accepteren gebruikers de gegevens van Agk-jobs.nl vrijwillig, en bewust de privacy, welke onmisbaar is voor de samenwerking. De gegevens welke nodig zijn voor deze samenwerking delen we op in twee groepen.
1 Kandidaten: gegevens die onmisbaar zijn, zijn onder anderen: contactgegevens, (bv woonadres, e-mail adres, telefoonnummer) persoonlijke gegevens (naam achternaam) persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, lengte) informatie aangaande karakter en hobby’s, gegevens aangaande talenkennis, werkverleden, gevolgde/afgeronde opleidingen en/of cursussen, capaciteiten, jouw gegevens en/of bestanden (bv cv, motivatiebrief, kopieën van legitimatie bewijzen, diploma’s, certificaten) welke je ons kunt toezenden met behulp van jouw e-mail of op jouw persoonlijke profiel kunt plaatsen. Agk-jobs.nl maakt het mogelijk te registreren en in te loggen op https://agk-jobs.nl. Met behulp van sites van derden zoals Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Gebruikers welke hier gebruik van maken registreren zich of loggen in door middel van persoonlijke gegevens zoals e-mail adres, naam en achternaam alsmede alle andere soorten gegevens waartoe zij vrijwillig en bewust toestemming geven. Gebruikers geven vrijwillig en bewust toestemming tot het éénjarige bewaren en verwerken van hun gegevens. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de kandidaten deel te laten nemen aan het wervings- en selectie proces door Agk-jobs.nl alsmede andere werkgevers welke met Agk-jobs.nl samenwerken.
2 Werkgevers: gegevens van werkgever, bedrijfsnaam en adres, e-mail aders, telefoonnummer, faxnummer, gegevens contactpersoon, registratie nummer bedrijf ( bv: kvk, btw) logo, foto’s en alle overige bestanden, gegevens en informatie, welke vrijwillig en bewust worden verzonden naar Agk-jobs.nl met behulp van e-mail en/of het profiel van de werkgever. Alle gegevens zijn gegevens welke nodig zijn om de juiste kandidaten te werven en selecteren als mede het in dienst nemen van de door Agk-jobs.nl voorgestelde kandidaten. Werkgevers geven bewust en duidelijk toestemming om deze gegeven één jaar te bewaren
Agk-jobs.nl maakt gebruik van een hosting- service wat betekend dat de site https://agk-jobs.nl online is in het openbare internetnetwerk welke aangeboden wordt door een gekochte hosting service van een derde partij, met behulp van welke, https://agk-jobs.nl de site levert aan de bezoekers van de site. Agk-jobs.nl communiceert met de groep kandidaten en met de groep werkgevers. Verwerkt en bewaart diens gegevens met behulp van het internet dankzij een derde bedrijf welke de hosting service en roaming aanbied. Agk-jobs.nl maakt enkel gebruik van gegevens welke actief worden gedeeld. De kandidaat of werkgever kan zelf beslissen welke gegevens zichtbaar zijn. Behalve de gegevens welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gesloten overeenkomst. Die gegevens worden altijd als “verplicht in te vullen” aangeduid.
Als onderdeel van het gebruik van persoonlijke gegevens voor een bepaald doel en indien deze handeling jouw toestemming vereist zal Agk-jobs.nl ten alle tijden uitdrukkelijk om jouw toestemming vragen. Je kunt ook jouw eerder verleende toestemming op ieder gewenst moment terugtrekken of bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens in de toekomst alsmede jouw profiel verwijderen.
Google-analytics
Agk-jobs.nl maakt gebruik van Google-services zoals Google Analytics om statistieken bij te houden van beide gebruikersgroepen zowel als het bezoekersverkeer van de site.
Google Location Service
Agk-jobs.nl maakt gebruik van de lokalisatie service van Google Maps- met als doel het bepalen van de lokalisatie van beide gebruikersgroepen alsmede de bezoekersgroep.
SSL (Secure Socket Layer)
Agk-jobs.nl maakt gebruik van dit beveiligingsprotocol. Dit is een protocol welke voorziet in een beveiligd kanaal tussen twee computers, welke met elkaar communiceren met behulp van internet of een intern netwerk. Wij zijn ons ervan bewust dat uitgewisselde informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden. Jouw gevoelige gegevens moeten beschermd worden en integer blijven.
CookiesSSL (Secure Socket Layer)
Uitwisselen van gegevens met derden. Om onze diensten uit te kunnen voeren is het van belang gebruik te maken van cookies. Cookies zijn een kleine hoeveelheid gegevens welke opgeslagen worden door jouw computer. In de cookies kan jouw bezoek aan onze site worden opgeslagen. Behalve de tijdelijke cookies worden ook de vaste cookies opgeslagen. De meeste zoekmachines zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren.
Je kan echter deze instellingen wijzigen zodat de cookies niet geaccepteerd worden of aangeven om altijd gevraagd te worden het opslaan van de cookies te bevestigen. Op het moment dat je de cookies niet accepteert kan het voorkomen dat de aangeboden diensten van Agk-jobs.nl niet zonder problemen functioneren(lees: omschrijvingen). Meer informatie hierover lees je hier.
Wijzigen/ verwijderen gegevens. Je hebt het recht om jouw gegevens en het gebruikerssysteem in te zien welke door Agk-jobs.nl wordt opgeslagen en je mag deze altijd wijzigen, aanvullen of verwijderen. https://agk-jobs.nl benadrukt dat jouw recht om te verwijderen beperkt kan worden door de verplichting van gegevensopslag welke hieraan ten grondslag ligt en waar Agk-jobs.nl zich aan dient te houden. Daarnaast kan een Rechtbank, OM of een ander Justitieel Overheids Orgaan eisen dat wij inzage geven in de gegevens of informatie verstrekken conform Nederlandse wet. In verband met onmiddellijke noodzaak van gegevensverstrekking, wijziging of verwijdering van gegevens, kun je contact opnemen ovv jouw (achter) naam en e-mail adres middels info@agk-jobs.nl
Recruitment Partner voor het MKB

Over Ons

Dat ene stapje extra, dat is onze ambitie!

Wij zijn een jong, gedreven, goed georganiseerd team dat zich richt op de persoonlijke behoeften van zowel werkgevers als werknemers. Wij selecteren en matchen werknemers in diverse lagen van de arbeidsmarkt. Onze specialisatie ligt in de sectoren: productie, ITC, transport, bouw en overig. Onze uitdaging is het kiezen en voorstellen van kandidaten die qua persoonlijkheid en werkervaring perfect aansluiten op de functiewensen van onze klanten. En vice versa, het vinden van die baan die naadloos aansluit op de persoonlijke wensen van onze kandidaten. Onze dienstverlening behelst payrolling, uitzenden, werving & selectie en detachering. Omdat persoonlijke aandacht bij ons voorop staat, besteden wij extra aandacht aan het monitoren van de relatie tussen de werkgever en werknemer. Daarnaast bieden wij iedere werknemer persoonlijke ondersteuning aan, zowel op persoonlijk vlak als op werkgebied. Doordat wij door onze persoonlijke aanpak nét dat stapje meer zetten, profiteert u van de beste dienstverlening.

Vacatures

Productie

Transport

Techniek

Bouw

ICT

Overig

Allemaal
NB - Noord-Brabant
LI - Limburg
NH - Noord-Holland
ZH - Zuid-Holland
GE - Gelderland
UT - Utrecht
FL - Flevoland
OV - Overijssel
DR - Drenthe
FR - Friesland
GR - Groningen
ZE - Zeeland

Werknemers

Contract

Wij zorgen dat je contract in orde wordt gemaakt en leggen jou precies uit wat erin staat. Wij zorgen dat je uren gecheckt worden en dat jij jouw salaris elke week op jouw rekening hebt staan.

Fijne werkomgeving

Jij gaat aan de slag als een volwaardig medewerker, om wat voor opdracht het dan ook gaat. Biedt het bedrijf jou een contract aan? Wij zorgen ervoor dat jij de juiste arbeidsvoorwaarden kunt terugvinden in het contact.

Duidelijke communicatie

In elk proces zorgen wij voor duidelijke communicatie naar jou toe. Dit betekent dat je van tevoren precies weet wat je moet doen en waar je welke informatie kunt vinden. Ook na een opdracht blijft onze informatie voor jou beschikbaar.

Vraag en aanbod

Wij vragen je in het begin het hemd van het lijf. Waar wil je werken, wat wil je doen? Alles wat jij belangrijk vindt in een baan, willen we weten. Wij doen nét dat stapje meer om jouw droombaan te vinden.

Ondertekenen van je contract

Op het moment dat alles akkoord is en jij jouw contract mag ondertekenen, dan laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan! We nodigen je uit op ons kantoor en maken er een heus feest van! Vaak kan je dezelfde dag of de dag erop al aan de slag!

Waar wacht je nog op?

Kijk snel bij onze vacatures of je droombaan er al bij staat. Mail of bel ons gerust!

Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Neem dan contact met ons op !

Contact

Informatie en huisregels

Informatie en huisregels

Wij werken volgens de NBBU CAO. Voor vragen over uren, salarisbetalingen en loonstrookjes kun je contact opnemen met ons onder telefoonnummer: 0852 00 64 26 of info@agk-jobs.nl.

De fasen van het NBBU

Fase 1+2

Fase 1+2 duurt 52 gewerkte weken. Je krijgt in fase 1-2 vaak een contract met uitzendbeding. Dit houdt in dat je een opzegtermijn van slechts één dag hebt. Je kunt dus gemakkelijk stoppen met werken. Het uitzendbureau kan echter ook de overeenkomst per direct beëindigen. Ook bij ziekte wordt jouw contract meteen beëindigd.

Fase 3

Een uitzendkracht kan in fase 3 maximaal 6 contracten in 3 jaar.

Fase 4

Fase 4 betekend voor uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd.

Verloning en salarisbetaling

AGK-Jobs heeft een wekelijkse en vier wekelijkse betaling.

Heb jij een wekelijkse betaling? Dan verwerken wij op maandag je gewerkte uren van de afgelopen week. Het salaris wordt op woensdag op jouw rekening gestort.
Heb jij een vier wekelijkse verloning? Dan wordt jouw salaris iedere vier weken op de woensdag uitbetaald.

Loonheffingskorting

Wat is (loon)heffingskorting? - heffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. AGK-Jobs houd rekening me met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen samen noemen we de loonheffingskorting. Hierdoor betaal je minder loonheffing en krijg je meer loon uitbetaald. Je mag alleen bij één werkgever aanvragen. Vraag dan loonheffingskorting bij een werkgever waar je het meeste gaat verdienen.

Heb jij meer vragen over loonstroken of over betalingen, neem dan contact met ons op, via:
info@agk-jobs.nl of 0852 00 64 26.

Ziekte

Als je ziek bent dien je dit te melden bij bedrijf waar je werkt en daarna bij AGK-Jobs. Doe dit telefonisch op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens via AGK-Jobs op telefoonnummer 0852 00 64 26.

Je kunt je niet ziek melden per e-mail of sms!

Bij de ziekmelding geef je door:
– De dag waarop je ziek bent geworden
– Wanneer jouw eerstvolgende werkdag zou zijn
– De geschatte duur van het verzuim
– Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Werkgevers

Hebben wij jouw interesse gewekt en wil je een vacature bij ons plaatsen? Laat dan hieronder jouw gegevens/vacature achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! Mocht je op dit moment reeds vragen hebben, bel of mail dan gerust naar 0852 00 64 26 / info@agk-jobs.nl

Vacature meldenHelaas is het niet gelukt om dit bericht te vesturen. Probeer later nog een keer!

Info

AGK-Jobs Personeelsdiensten is NEN4400-1 en VCU gecertificeerd, NBBU lid en geregistreerd bij de SNA. Keurmerken die ondernemers en medewerkers zekerheid bieden.

Uw voordelen:

Als inlener ben je verzekerd dat je samenwerkt met een solide, professionele partij die alle belangrijke kwaliteits- en branchecertificeringen bezit en wordt gecontroleerd op het correct naleven van wet -en regelgeving van het arbeids -en uitzendrecht.

Kortom, minder risico, minder administratieve rompslomp, meer flexibiliteit, meer tijd voor uw klanten, meer tijd voor uw vak!

Urendeclaraties

De gewerkte uren kunnen worden gedeclareerd via het urenportaal. Dit is een online omgeving waar je als werknemer kunt inloggen om gewerkte uren in te vullen, en waar jij als inlener kunt inloggen om deze gedeclareerde uren te accorderen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf de uren in te vullen en daarna te accorderen. Overwerkuren, onregelmatige uren en vakantiedagen kunnen tevens worden verwerkt via het urenportaal.


Facturatie

Je ontvangt de facturen via onze financiële administratie. Deze facturen dienen voldaan te worden via het aangegeven bankrekeningnummer ten name van AGK-Jobs Personeelsdiensten. Indien je een deel van de factuur via de G-rekening betaalt, wordt het G-rekeningnummer en bedrag op de factuur aangegeven.

Diensten

Onze diensten zijn opgesplitst in de volgende drie onderdelen; Uitzenden, Detacheren en Werving & Selectie. Heb je andere HR-gerelateerde vragen? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Uitzenden

Detacheren

Werving & Selectie

Uitzenden

Wij zorgen voor de juiste medewerkers die op basis van een uitzendcontract voor jou aan de slag gaan. Het ideale van uitzenden is dat dit jouw flexibele schil is. Op het moment dat je extra mensen nodig hebt, kun je snel bij ons terecht met een aanvraag.

AGK-Jobs

Detacheren

Zoek je iemand voor een project, maar komt het niet gelegen om deze persoon voor langere tijd aan je te binden? Dan is detacheren de meest ideale uitkomst! Wij spreken af hoe lang een project duurt en welke werkzaamheden verricht dienen te worden.

AGK-Jobs

Werving & Selectie

Zoek je iemand die voor een langere tijd ingezet kan worden, maar heb je zelf de tijd/middelen niet om de juiste kandidaat hiervoor te vinden?

Aan de hand van de door jou gezochte kwalificaties zoeken wij naar de juiste oplossing. Wij ontwikkelen dan voor jou een duidelijke profielschets van de kandidaat. Aan de hand van hierbij passende cv’s zorgen wij ervoor dat de juiste kandidaat bij jou aan de slag kan gaan.

AGK-Jobs

Documenten

Op deze pagina kunt u vinden certificaten, verklaringen, algemene voorwaarden en privacy statement van AGK-Jobs Personeelsdiensten.

Antidiscriminatiebeleid Privacy statement G-Rekening

Contact

Bedankt voor je bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Helaas is het niet gelukt om dit bericht te vesturen. Probeer later nog een keer!

Adres

Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond
Bezoek - Alleen op afspraak

Telefoon

+31 (0) 642 52 16 45

+31 (0) 852 00 64 26

Annuleren
Je bericht is verzonden. Dank u!